Εφαρμογή της κυκλικής δέσμης φωτός που εκπέμπει η ακτίνα του Laser εντός της κύστης